Kaip pasiekti finansinę viršūkalnę

HomoDeus/ 5 spalio, 2019/ Asmeniniai Finansai

Žmonės gaudami tik uždirbamasias pajamas, rizikuoja savo finansiniu saugumu. Jei netektų darbo ar užkluptu liga, prarastų vienintelį pinigų srautą. Todėl reikia turėti kelis pajamų šaltinius. Investuojant sukuriami pasyvieji ir vertybinių popierių aktyvai.

Aktyvų didėjimas:

Esminė sėkmingo investavimo koncepcija labai paprasta: kaupkite ir investuokite pinigus, kol jų kiekis pasieks tokią ribą, kai jūs galėsite gyventi vien tik iš grąžos. Tada nedirbdami įstengsite palaikyti įprastus gyvenimo kokybės standartus. Kitaip sakant, jūsų santaupos turi pasiekti kritinę masę ir tada jų kiekis padės jums kokybiškai pakeisti savo gyvenimą. Jums nereikės dirbti, o jei ir dirbsite toliau, darysite tai ne dėl pinigų. Tai bus jūsų viršūnė, į kurią jūs tuojau pradėsite kopti. (T. Robbins „Įvaldyk pinigų žaidimą“)

Šį investavimo procesą sudaro dvi fazės: pinigų akumuliacijos (kaupimo) fazė ir jų deakumuliacijos (išleidimo) fazė. Akumuliacijos fazė – tai kopimas į kalną. Šios fazės tikslas yra viršūnė, kitaip sakant – tam tikra kritinė pinigų masė.
Antroji fazė leis mėgautis nuveikto darbo vaisiais. Galėsite leisti laiką su mylimais žmonėmis, kurti palikimą ir mąstyti, kaip padaryti savo aplinką geresnę.

Lietuvoje gaunant minimalų ar vidutinį atlyginimą, didžiulis iššūkis pasiekti finansinę laisvę. Tačiau viršūkalnė gali būti finansinis saugumas ar patogumas. Tai investicijų grąža kuri leidžia padengti pragyvenimo išlaidas (saugumas) ar pragyvenimo išlaidas + laisvalaikis (patogumas). Galite nepasiekti finansinės nepriklausomybės, bet jei sugebėsite užkopti nors iki pirmo viršūkalnės etapo (saugumo) iš pagrindų pakeisite gyvenimo kokybę. Turtuoliai įsigyja aktyvus. Varguomenė ir vidurinioji klasė įsigyja pasyvus, kuriuos klaidingai laiko aktyvais. Todėl kopijuokime turtuolių finansinius modelius.

P.S Prekyba finansiniais instrumentais yra rizikinga ir gali būti tinkama ne visiems investuotojams. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas, rekomendacija ar patarimas pirkti/parduoti. Rinkų analizė remiasi praeities rezultatais kurie laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami investicinius sprendimus įsitikinkite, kad supratote rizikas susijusias su prekyba finansiniais instrumentais