Kaip mąsto sėkmingi žmonės

HomoDeus/ 11 lapkričio, 2019/ Pasąmonės Galia

Tokia mąstysena gali iš pagrindų pakeisti gyvenimą. Ji apibrėžia ir formuoja ateitį. Jūs nusprendžiate kaip jaučiates, apie ką mąstote ir kaip elgiatės skirtinguose situacijuose. Atminkite – žmogaus protas kontroliuoja mintis, o ne išoriniai veiksniai.

Jei neįstengsite kontruoliuoti minčių, jos kontruoliuos jus. „Gyvenimas – 10% to, kas nutinka mums, ir 90%, kaip į tai reaguojame.“

Pozytivi mąstysena formuoja jūsų ateitį

Dešimtmečius vykusiuose tyrimuose nustatyta, kad nuo žmogaus mąstysenos priklauso jo sėkmė ir gyvenimo gerovė. Kai asmeniniai įsitikinimai veikia jūsų naudai, o ne prieš jus, nėra nieko, ko negalėtumėte įgyvendinti.

Asmenybės augimui HomoDeus puslapio straipsniuose stengiuosi pateikti kiek įmanoma daugiau vertingos informacijos, kurią pats praktiškai naudoju. Žmonės perskaite ir pritaikę ją asmeniniam gyvenimui, džiaugiasi teigiamais pokyčius, o kiti diskredituoja ir susidaro nuomonę, kad atliekami veiksmai neduoda jokių rezultatų. Kodėl taip atsitinka? Dažnai sau užduodu šį klausimą.

Po pamąstymu supratau, kad tai lemia jau suformuota gyvenimo mąstysena. Ji iškreipia naudingos informacijos suvokimą ir trukdo asmenybės tobulėjimui.

Gyvenime yra du pasirinkimai – galite kaltinti aplinką dėl prastų rezultatų, arba galite keisti savo reakcija į užklupusias problemas. Todėl reikia išsiugdyti pozityvaus mąstymo sistemą, kuri leistų į gyvenimo patirtis pažvelgti kitaip.

Kai tikitės iš kažko gauti vertės, sumažinkite lūkeščius

Toks mąstymo principas suteikia vertės absoliučiai iš visko. Pasirinkęs ieškoti pozityvumo ir pritaikyti jo energiją gyvenime, užtikrinate teigiamas patirtis.

Jei investuojate į mokymo programą, visada klauskite savęs, ar išmokote ko nors, kas gali būti naudinga dabar ar ateityje? Neieškokite greito atlygio, bet mąstykite kokią naudą gausite ilgajuoju laikotarpiu. Galų gale, sėkmė slypi procese. Procesas – kelionė link geriausios savęs versijos, net jei negavote tokio rezultato, kokio tikėjotės. Kai prioritetu laikote savo mąstysenos kontrolę, jūs keičiate realybę.

Kaip pasikeistų gyvenimas, jei susikurtumėte sėkmingo žmogaus mąstyseną?

Kad ir kokių neigiamų išgyvenimų patyrėte, suformuota pozityvi mąstysena ves jus link progreso. Sėkmė yra 80% psichologijos ir 20% įgūdžių. Kai suprasite, kaip priversti pasąmonę veikti jūsų naudai, tada pasieksite norimų troškimų ir svajonių.