Kaip susigrąžinti motyvaciją

HomoDeus/ 20 birželio, 2023/ Mąstysena

Kai siekiame tikslų ar svajonių dažnai susiduriame su kliūtimis ir karčiomis patirtimis. Skausmas, klaidos, atstūmimas ar pažeminimas tiesog išmuša visą motyvaciją. Tačiau sėkminga asmenybė negali leisti šioms kliūtims pakirsti tikėjimo savo norimo gyvenimo vizija. Stipri asmenybė susitaiko su neišvengiamais gyvenimo iššūkiais ir drąsiai juda pirmyn. Iš klaidų turime mokytis, o iš atstumimo kartelio suvokti kokia strategija buvo neveiksminga.

Sėkmės mąstysena

Vien tik pozityvumo neužteks tokiai mąstysenai suformuoti. Reikia emociškai būti pasiruošusiam, kad susidūrę su pirmąja kliūtimi nemestume visko ir neatsisakytumėme savo svajonių. Turime sugebėti nesijaudinti dėl atstūmimo, nesėkmių ir nusivylimo. Jei žmogus nesugebės pakelti šio emocinio krūvio, gyvenimas jį nuokautuos stipriais tikslsiais smūgiais… Ko pasekoje užsirakinsime komforto zonoje ir tik stebėsime kokie nuostabūs dalykai laukia mūsų už „minčių gynybinės sienos”.

Ko prireiks sėkmės mąstysenai?

Reikalingas stiprus tikėjimas, kad galime įgyvendinti savo nuostabias įdėjas šioje realybėje. Mąstyti apie pasitenkinimą, kurį suteiks pasiekti tikslai.

Sėkmės mąstysena skatins nepasiduoti ir pabaigti, tai ką pradėjote. Niekas gyvenime nėra amžina ir nesvarbu su kokiais sunkumais susiduriame, tai yra laikina. Visi gyvenimo įvykiai yra dovana, bei palaima. Jie tik sustiprins asmneybę. Kiekvienoje Įtemptoje situacijoje galime rasti gėrio, jei tik ieškosime. Nėra tokio dalyko, kaip klaidos ar atstūmimas, tai tiesiog grįžtamasis ryšis. Gyvenimas nėra priešas, o geriausias mūsų draugas. Niekas neturi prasmės, kol mes jos nesuteikiame. Praeitis nėra lygu ateičiai!

Tai nėra vien motyvuojančios citatos… O HomoDeus įsitikinimų ir mąstysenos sistema. Ji formuota iš kitų sėkmingų žmonių pavyzdžių, kurie kitaip žvelgia į savo neigiamas patirtis. Jie įsitikinę, kad tai nėra nesėkmės, o svarbios pamokos iš kurių galima įgauti išminties. Asmenybės, kurios jautriai reaguoja į klaidas, greitai praras bet kokią motyvaciją ir pasiduos. Palaipsniui, net nebebandys naujų veiklų ir užsidarys komforto zonoje per amžius. Kokia to didžiausia problema? Nuviliantis ir nepilnavertis gyvenimas. Pilnai neišnaudotas žmogaus potencialas sugrauš jį iš vidaus.

„Aš nesuklydau. Tiesiog radau 10 000 būdų, kurie neveikia.”

Thomas Edison

Vidinis konfliktas

Pirmasis žingsnis pokyčiams yra perprogramuoti įsitikinimų sistemą. Nes jei jos nepakeisme, pirmieji iššūkiai gali stipriai išmušti iš vėžių. Nesėkmės ir klaidos – mūsų draugai, nors sukelia rimtų išbandymų. Turime išlaikyti optimizmą ir tikėjimą, kad ir kas nutiktų. Į pasamonę įskiepyti stiprinančius įsitikinumus, kad tai taptu mūsų dalimi.

Antra, reikia išspresti vidinius konfliktus. Jei praradote motyvaciją ir troškimą, reiškiasi perdaug skausmo suteikė siektas tikslas. Įsitikinus, kad tikslai tik sukelia skausmą, nugrimsime į nusivylimo kančias. Reikia iš naujo atgaivinti malonumo jausmą, kurį praradome. Neleisti praeičiai pastoti kelio link mūsų svajonių. Niekam nerūpi, kad kažkada suklydome. Reikia baimę ir nerima pastumti į šalį. Paklausti savęs „Ko aš ištikrųjų noriu gyvenime?”. Bukime nuoširdūs ir neleiskime baimei mūsų sukaustyti. Vėl pradėkime mąstyti kokį malonumą ir pasitenkinimą suteiks pasiekti tikslai, bei išsipildžiusios svajonės. Kaip jie pakeis gyvenimą? Kaip jausimės?

Išlikti motyvuotam ir pažadinti norą siekti daugiau yra LENGVA. Tiesiog reikia mąstyti apie tai ko trokštate ir kokią dopamino bangą sukels tai pasiekus. Pagrindinė priežastis dėl ko kartais prarandame motyvaciją yra iš praeities susikaupęs klaidų ir nesėkmių bagažas. Atsikratikime jo ir drąsiai svajokime! Susikurkime gyvenimo viziją, išsikelkime tikslus, mąstykime ir siekime jų. Jūsų nauja HomoDeus mąstysena atves prie norimų rezultatų…